Činnost výboru členské samosprávy

Výbor samosprávy je výkonný orgán příslušné samosprávy, která mu zvolením vyslovila důvěru v zastupování samosprávy při řešení společných problémů a požadavků, které by měli poté přenést na kompetentní pracovníky družstva.

Práce výboru, byť se tak některým z Vás nejeví, je náročná hlavně na čas, někdy i psychiku a někteří z nich neznají ani volné dny či víkendy, neboť jsou ochotni vyslechnout si své „sousedy“ kdykoliv, a to i přesto, že právě přišli unavení ze svého zaměstnání a někdy se jim věnují i na úkor své rodiny. Jejich úřední hodiny nejsou nijak nastaveny. V některých domech z tohoto důvodů dochází tak i k nezájmu o výkon této funkce.

V rámci své činnosti se snaží nezatěžovat jednak členy samosprávy, a v některých případech i kompetentní pracovníky družstva a přijímají tak rozhodnutí, která by mohla mít negativní vliv na jejich činnost, či by se mohla setkat s nepochopením ostatních nájemců, nebo by dokonce mohla být v konečném důsledku v rozporu s platnou legislativou. Doporučujeme proto členům našich výborů, jejichž práce si nesmírně ceníme, aby v případě přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, u kterých si nejsou jisti, zda spadají do jejich kompetence, konzultovali záměry těchto rozhodnutí předem s kompetentními pracovníky družstva tak, abychom mohli společně předejít případným nedorozuměním či problémům.

Činnost výboru, působnost a jeho odpovědnost je obsažena ve stanovách družstva v Čl. 71, které naleznete na našich webových stránkách. Oproti výčtu činností ve stanovách vykonává mnohdy výbor pro Vás, dá se říci, nadstandartní činnosti, za které jim patří naše „děkuji“.

Alena Milková

vedoucí útvaru členských vztahů

další aktuality