NABÍDKA SPRÁVY PRO BYTOVÉ DOMY

SBD Havířov dlouholetý specialista ve správě vlastních, pronajatých nebo cizích nemovitostí, nabízí správu nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva. V rámci komplexních služeb zajistíme vše, od oblasti účetně-ekonomické, přes správní až po technickou. Naši prioritou je maximální spokojenost klientů v rámci jasně daných pravidel.

V rámci našich služeb mj. zajistíme:

Účetně-ekonomická správa:

 

 • vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy, sestavení roční účetní závěrky včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, případné zpracování daňového přiznání
 • zpracování ročního vyúčtování služeb pro vlastníky/nájemníky jednotek
 • evidence pohledávek, vymáhání dlužných pohledávek vč. činnosti terénního pracovníka, zpracování podkladů pro právní vymáhání vč. zprostředkování spolupráce s advokátní kanceláří
 • zpracování a distribuce předpisů nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů výběr a evidence záloh, zprostředkování plateb prostřednictvím SIPO a sporožirových účtů u ČS
 • správa běžného, případně úvěrového účtu, zajištění bankovních úvěrů vč. záruk
 • evidence vlastníků/nájemníků bytových a nebytových jednotek
 • možnost využívat portál e-Domovník (přehled o předpisech, přehled dlužných pohledávek, možnost ukládat vlastní dokumenty, zápisy ze schůzí spoluvlastníků atd.,)

Technicko-provozní správa :

 

 • vedení evidence a zajištění kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných platných technických a zákonných norem a předpisů, včetně zajištění porevizních oprav
 • zajištění bezproblémové funkčnosti provozu domu – provádění oprav vč. havarijních, zajištění případné modernizace a rekonstrukce domu
 • zajištění provozu a servisu výtahu, včetně oprav a modernizací, zajištění poruchové služby
 • zajištění protipožárního zabezpečení domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu
 • zpracování plánu oprav, vč. odhadu finančních nákladů, následné vyhodnocení plnění, zajištění investorsko-inženýrské činnosti

Ostatní :

 

 • možnost využití právní poradny
 • možnost sjednání výhodného pojištění vč. řešení pojistných událostí
 • jednání s jednotlivými členy družstva a spoluvlastníky v rozsahu výkonu správy, konání členských schůzí a shromáždění společenství vlastníků jednotek
 • zprostředkovatelská činnost, smluvní zajištění provádění úklidu, apod.

Kontakt:

tel.: 596 499 111
e-mail: info@sbdhavirov.cz

Máte zájem o správu nemovitostí, napište nám (formulář se základními daty):

 

 
Adresa domu *
Prosím, vyplňte toto pole.
Počet bytů
Prosím, vyplňte toto pole.
Telefonní kontakt
Prosím, vyplňte toto pole.
Vlastnictví
Prosím, vyplňte toto pole.
Email
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Doplňující informace
Prosím, vyplňte toto pole.