SBD Havířov dlouholetý specialista ve správě vlastních, pronajatých nebo cizích nemovitostí, nabízí správu nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva. V rámci komplexních služeb zajistíme vše, od oblasti účetně-ekonomické, přes správní až po technickou. Naši prioritou je maximální spokojenost klientů v rámci jasně daných pravidel.

V rámci našich služeb mj. zajistíme:

Účetně-ekonomická správa:

 • vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy, sestavení roční účetní závěrky včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, případné zpracování daňového přiznání
 • zpracování ročního vyúčtování služeb pro vlastníky/nájemníky jednotek
 • evidence pohledávek, vymáhání dlužných pohledávek vč. činnosti terénního pracovníka, zpracování podkladů pro právní vymáhání vč. zprostředkování spolupráce s advokátní kanceláří
 • zpracování a distribuce předpisů nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů výběr a evidence záloh, zprostředkování plateb prostřednictvím SIPO a sporožirových účtů u ČS
 • správa běžného, případně úvěrového účtu, zajištění bankovních úvěrů vč. záruk
 • evidence vlastníků/nájemníků bytových a nebytových jednotek
 • možnost využívat portál e-Domovník (přehled o předpisech, přehled dlužných pohledávek, možnost ukládat vlastní dokumenty, zápisy ze schůzí spoluvlastníků atd.,)

Technicko-provozní správa :

 • vedení evidence a zajištění kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných platných technických a zákonných norem a předpisů, včetně zajištění porevizních oprav
 • zajištění bezproblémové funkčnosti provozu domu – provádění oprav vč. havarijních, zajištění případné modernizace a rekonstrukce domu
 • zajištění provozu a servisu výtahu, včetně oprav a modernizací, zajištění poruchové služby
 • zajištění protipožárního zabezpečení domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu
 • zpracování plánu oprav, vč. odhadu finančních nákladů, následné vyhodnocení plnění, zajištění investorsko-inženýrské činnosti

Ostatní :

 • možnost využití právní poradny
 • možnost sjednání výhodného pojištění vč. řešení pojistných událostí
 • jednání s jednotlivými členy družstva a spoluvlastníky v rozsahu výkonu správy, konání členských schůzí a shromáždění společenství vlastníků jednotek
 • zprostředkovatelská činnost, smluvní zajištění provádění úklidu, apod.

Kontakt:

tel.: 596 499 111
e-mail: info@sbdhavirov.cz

Máte zájem o správu nemovitostí, napište nám (formulář se základními daty):

 
Adresa domu *
Prosím, vyplňte toto pole.
Počet bytů
Prosím, vyplňte toto pole.
Telefonní kontakt
Prosím, vyplňte toto pole.
Vlastnictví
Prosím, vyplňte toto pole.
Email
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.
Doplňující informace
Prosím, vyplňte toto pole.
Menu