SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Solární systémy a využití sluneční energie vykazují v současné době vzestupný trend. Vývoj v oblasti technologií solárních systémů v dnešní době dospěl do fáze, kdy výhody tohoto alternativního zdroje čisté energie může dnes využít téměř každý. V případě bytových domů lze především tuto energii ve formě tepla efektivně zužitkovat především pro ohřev TUV. Výhodou využití alternativních zdrojů je nejen jejich šetrnost k přírodě, ale především ekonomická úspornost. Investice do těchto systémů s využitím aktuálních dotačních programů při nárůstu cen energií v období posledních let a určitě i v budoucnu představuje výhodnou investici.

Všeobecně lze specifikovat solární systém jako zařízení získávající tepelnou energii pomocí vysoceselektivních solárních kolektorů, ze kterých je odváděna získána energie teplonosnou kapalinou k akumulaci. Jednotlivé okruhy systému (primární, akumulační a TUV) jsou odděleny deskovými výměníky. Tyto systémy jsou plně automatické řízené procesorovou řídící jednotkou. Řešení solárních technologických celků  bývá navrženo s důrazem na dlouhodobou životnost funkčně důležitých částí a tak, aby celý systém zároveň pracoval bezobslužně s minimalizací provozních kontrol.

Je již standartem u těchto technologií vzdálená obsluha a monitoring přes různé komunikační kanály. Uživatelé dnes mají možnost jednoduchého přístupu k zhlédnutí archivních naměřených dat dosažených technologií či aktuálních veličin a přesných informací  o činnosti celého systému.

Měření na domech

Pro příhlášení použijte přihlašovací jméno solar a heslo solar.