Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Datová schránka: 93ysmxb

Další kontakty zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Pohled nového člena družstva na naše družstevní bydlení

Citace zápisu členské schůze:

 

Personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice technik provozní správy

Stavební bytové družstvo Havířov, správce 300 bytových domů ve statutárním městě Havířov vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

technik provozní správy

Více informací zde.

Personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Technické správy

Stavební bytové družstvo Havířov, správce 300 bytových domů ve statutárním městě Havířov vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

vedoucí Technické správy

Více informací zde.

Aktiv předsedů

V pondělí 27. listopadu 2023 proběhl poslední z pěti plánovaných aktivů předsedů výborů členských samospráv, a to pro výbory v působnosti OPS č. 5. Tedy pro předsedy výborů členských samospráv z domů v lokalitě Havířově – Šumbark.

Kromě aktuálních informací o činnosti družstva a plnění rozhodnutí SD, se část programu věnovala postupu a plnění sociální strategie a zvyšování bytové kultury, aktualizaci Energetické strategie, Směrnici o ochraně oznamovatelů a činnosti Střediska realitních služeb družstva.

Aktivu se zúčastnilo 18 předsedů výboru samospráv.

Předchozích Aktivů předsedů se zúčastnilo 68 předsedů výborů členských samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.

Shromáždění delegátů květen 2023

V pondělí 29. 5. 2023 se uskutečnilo řádné shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov, které mimo klasického programu projednalo také odvolání členů proti rozhodnutí představenstva a změnu Stanov našeho družstva. Shromáždění se zúčastnilo celkem 161 delegátů. Vzhledem k obsáhlému programu bylo jednání ukončeno až v pozdních večerních hodinách, a proto všem zúčastněným delegátům děkujeme za vytrvalost, trpělivost i aktivní přístup.

O nás

9 951 bytů ve správě | 7 266 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.