Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Kompletní telefonní seznam ke stažení zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 362 004
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
737 000 904

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
604 288 147

Antény
BM – UNIVERSAL
603 753 589
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

OZNÁMENÍ

o plánovaném přerušení dodávky teplé vody v letním období roku 2021

Z důvodu plánovaných oprav na zařízení pro výrobu a rozvod tepla stanovených Veolií Energie ČR, a.s. divize Karviná  bude přerušena dodávka teplé vody v době

od 12.7.  do  16.7.2021

Žádáme Vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

 Ing. Jiří Jančar
vedoucí Provozní správy

Ekonomické výsledky za rok 2020


Ke stažení zde.

Poděkování

Meccano, s.r.o.

Záchranářů 154
Orlová-Poruba

Věc: Poděkování za provedení prací

     Jménem členské samosprávy nájemců domu čp. 226/19 na ulici Fibichova , Havířov tímto děkuji celému vedení a pracovníkům firmy Meccano, s.r.o. Orlová-Poruba za kvalitní provedení výměny rozvodů vody v našem domě. Práce byla velmi dobře připravena, jak po stránce organizační, tak i materiální, takže nedocházelo k časovým prodlevám při montáži jednotlivých větví potrubí a všechny úkony na sebe velmi dobře navazovaly. Případné technické problémy i požadavky ze strany spolubydlících byly vyřešeny k úplné spokojenosti. Navíc byla celá akce skončena s časovým předstihem proti původnímu předpokladu, aniž by to bylo na úkor kvality. Pracovníci firmy se chovali velmi slušně a vstřícně a dodržovali hygienické předpisy nutné v této době.

Na základě těchto svých zkušeností oceňujeme profesionální výkon pracovníků firmy Meccano, s.r.o. Orlová a můžeme tuto firmu vřele doporučit dalším zájemcům o podobné zakázky.

V Havířově, 23. března 2021

                                                                                            Ing. Miloslav Hanus
                                                                                   předseda samosprávy nájemců

Od 15.2.2021 probíhala oprava stoupacích vedení SV, TV a cTV včetně ležatého potrubí bytového domu na ul. Fibichova 19, 736 01 Havířov- Město.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat předsedovi samosprávy nájemců       Ing. Miloslavu Hanusovi za velmi dobrou spolupráci při realizaci výše uvedené opravy.  Zároveň děkuji všem bydlícím za vstřícnost a spolupráci při provádění prací.

                                                                                                   Ing. Jiří Jančar
                                                                                   vedoucí Provozní správy

O nás

10 000 bytů ve správě | 8 698 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…

Menu