Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Kompletní telefonní seznam ke stažení zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 362 004
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
737 000 904

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
604 288 147

Antény
BM – UNIVERSAL
603 753 589
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Stanovy 9/2021

Úplné znění stanov účinné od 6. září 2021 jsou ke stažení zde.

Ekonomické výsledky za rok 2020


Ke stažení zde.

Poděkování

Meccano, s.r.o.

Záchranářů 154
Orlová-Poruba

Věc: Poděkování za provedení prací

     Jménem členské samosprávy nájemců domu čp. 226/19 na ulici Fibichova , Havířov tímto děkuji celému vedení a pracovníkům firmy Meccano, s.r.o. Orlová-Poruba za kvalitní provedení výměny rozvodů vody v našem domě. Práce byla velmi dobře připravena, jak po stránce organizační, tak i materiální, takže nedocházelo k časovým prodlevám při montáži jednotlivých větví potrubí a všechny úkony na sebe velmi dobře navazovaly. Případné technické problémy i požadavky ze strany spolubydlících byly vyřešeny k úplné spokojenosti. Navíc byla celá akce skončena s časovým předstihem proti původnímu předpokladu, aniž by to bylo na úkor kvality. Pracovníci firmy se chovali velmi slušně a vstřícně a dodržovali hygienické předpisy nutné v této době.

Na základě těchto svých zkušeností oceňujeme profesionální výkon pracovníků firmy Meccano, s.r.o. Orlová a můžeme tuto firmu vřele doporučit dalším zájemcům o podobné zakázky.

V Havířově, 23. března 2021

                                                                                            Ing. Miloslav Hanus
                                                                                   předseda samosprávy nájemců

Od 15.2.2021 probíhala oprava stoupacích vedení SV, TV a cTV včetně ležatého potrubí bytového domu na ul. Fibichova 19, 736 01 Havířov- Město.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat předsedovi samosprávy nájemců       Ing. Miloslavu Hanusovi za velmi dobrou spolupráci při realizaci výše uvedené opravy.  Zároveň děkuji všem bydlícím za vstřícnost a spolupráci při provádění prací.

                                                                                                   Ing. Jiří Jančar
                                                                                   vedoucí Provozní správy

Poděkování předsedům a členům výborů samospráv

Představenstvo touto cestou děkuje předsedům a členům výborů samospráv za aktivní podíl při zpřehledňování sociální struktury členské základny, který je potřebný k sestavení Sociální strategie družstva ve prospěch členů, jejíž zpracování uložilo Shromáždění delegátů, a kterou by bez konkrétních znalostí prostředí v domech družstvo nemohlo zpracovat kvalitně.

Za představenstvo: Jiří Hurych, místopředseda představenstva Poznámka: Protože dotazník zahrnuje pouze čísla, proto neporušuje GDPR.

POLAR – odvolání předsedy SBD Havířov bylo podle soudu nezákonné

Vážené členky a členové družstva,

představenstvo družstva se zabývalo opakovanými veřejnými dezinformacemi v „kauze“ odvolaného předsedy představenstva ing. Trefila (bývalý předseda) a rozhodlo, že je třeba pro Vás uvést věci na pravou míru . Celý článek…

O nás

10 000 bytů ve správě | 8 698 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…

Menu