Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Datová schránka: 93ysmxb

Kompletní telefonní seznam ke stažení zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

FOTOVOLTAICKÉ PANELY NA FASÁDÁCH bytových domů?

Kontroly bytových domů ve správě družstva přinášejí občas překvapivá zjištění. V současné době se objevila „inovativní“ reakce některých uživatelů bytů na růst cen elektrické energie, která se projevuje v podobě umístění fotovoltaických panelů na několika bytových domech.

V této souvislosti je potřebné informovat nejen tyto uživatele, ale i ostatní uživatele takto „vylepšených“ bytových domů na podmínky, které je vhodné znát.

Fotovoltaické panely do 10 kW se považují za tzv. mikrozdroj, což je výrobna, a každá výrobna elektrické energie muže být zprovozněna až po schválení distributora elektřiny (blíže tuto problematiku specifikuje energetický zákon č. 458/2000 Sb.). Distributorovi elektřiny podává takovou žádost vlastník objektu, ale prozatím nikdo z členů družstva ani vlastníků jednotek tak dosud neučinil.

Instalace fotovoltaických panelů (elektráren) lze na fasádách, balkonech či lodžiích instalovat, jen pokud taková instalace neohrozí bezpečnost, zdraví a majetek ostatních uživatelů bytů a společných prostor domu. Posouzení rizika vzniku škody již před vlastní instalací, je pro uživatele výrobny elektřiny pojistkou proti následkům vzniklých v důsledku požáru, poškození zateplení domu, zničení majetku sousedů i proti jiným škodám.

Žadatel o povolení instalace fotovoltaických panelů má také možnost včas se dozvědět, zda je v dané době připravována instalace fotovoltaické elektrárny pro dům ve kterém bydlí, a tím eliminovat zbytečně vynaložené prostředky. Důvodem je skutečnost, že družstvo intenzivně zajišťuje podmínky instalací fotovoltaických elektráren na domech družstva i společenství vlastníků, které má ve správě.

Je vhodné respektovat, že fasáda, balkon či lodžie domu tvoří jeho společnou část (obal) domu a o jeho použití pro potřebu jednoho uživatele bytu musí rozhodnout nadpoloviční většina obyvatel domu.

Správa družstva tímto doporučuje jak členům družstva, tak vlastníkům bytů, kteří mají nainstalované fotovoltaické panely, aby kontaktovali paní Ing. Světlanu Kravčenkovou, vedoucí Technické správy (svetlana.kravcenkova@sbdhavirov.cz) za účelem dohody o postupu, jak eliminovat vzniklá rizika či porušování právních předpisů.

Informace k žádosti o souhlas s instalací telekomunikačního vedení

Společnost Moravskoslezské telekomunikace s.r.o. začala v loňském roce, a v letošním roce bude pokračovat v budování na celém území města Havířova, rozsáhlé metropolitní optické sítě pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Jedná se o nejmodernější technologii, kdy internet, televize a jiné služby se k jednotlivým uživatelům bytů dostanou rychlostí světla.

Nový operátor bude všem, kdo bude mít zájem schopen nabídnout komplexní služby za konkurenční cenu a na zcela nové, modernější, vysokorychlostní optické síti.

Moravskoslezské telekomunikace proto zdvořile žádají:

Na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a osvědčení č. 4463, o souhlas se vstupem domů a s páteřní instalací telekomunikačního vedení v domech ve vlastnictví nebo správě Stavebního družstva Havířova. Vedení bude určeno pro poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb – Internet, Hlas, Televize a jiné multimediální služby.

Veškerá síť je pasivní, bez požadavku elektrického napájení. Společnost nebude vyžadovat vstup do jednotlivých bytových jednotek. Tento vstup je nutný až v okamžiku, kdy se klient rozhodne využívat služeb nového operátora.

Veškeré práce spojené se vstupem do domu a páteřním rozvodem v domech budou prováděny na náklady provádějící společnosti. Společnost také přebírá veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody, které se během instalace, i po ní, mohou vyskytnout.

Telekomunikační společnost, proto žádá, o projednání tohoto požadavku na schůzích členských samospráv a shromáždění vlastníků.

Ing. Jiří Jančar
Vedoucí provozní správy

O nás

10 000 bytů ve správě | 8 698 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…