Volejte  596 499 111
Technická závada

Z technických důvodů není možné dne 16.5.2019 vyřídit záležitosti, u kterých je nutný vstup do informačního systému, a to zejména:

- platby nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek,

- reklamace plateb nájemného (příspěvku na správu společných částí domu) a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek ,

- převody družstevních podílů,

- výpočty zůstatkové výše úvěru či anuity,

- reklamace vyúčtování služeb,

- kontrola či reklamace hospodaření domu,

- kontrola či reklamace odměn za práci pro dům.

U vyjmenovaných činností je možné pouze podat písemnou žádost, reklamaci či sjednat si náhradní termín.

 

Omlouváme se za vniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

U P O Z O R N Ě N Í

Reklamační období trvá po dobu 30 dnů od 2. 5. 2019 vyúčtování dodávky tepla, ohřevu TV, vodného a stočného a vody k ohřevu za rok 2018 u SBD Havířov. Reklamaci lze uplatnit písemně na adresu Stavebního bytového družstva Havířov, Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá (prostřednictvím České pošty, osobně na podatelně správní budovy družstva nebo prostřednictvím obvodních bytových správ) nebo elektronicky (info@sbdhavirov.cz) do 30 dnů od obdržení vyúčtování, nejpozději však do 31. 5. 2019.

Osobní návštěvy pouze v úřední dny:

P o n d ě l í         7,00 – 11,00 hod       12,00 – 17,00 hod
Č t v r t e k          7,00 – 11,00 hod       12,00 – 17,00 hod

Výběrové řízení na funkci technik výtahů

Stavební bytové družstvo Havířov vyhlašuje výběrové řízení na funkci technik výtahů.

Bližší informace  zde

ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.

Sdělení ohledně zahájení přechodu na vysílání DVB-T2

 Blížší informace zde

 

Kontakty na havarijní službu

Kontakty, na které se můžete obracet v případě havarijních poruch:

Havarijní služba běžné údržby          607 119 046, 775 565 588
Havarijní služba voda topení plyn    607 119 046,  775 565 588
Havarijní služba elektro                     775 565 534, 775 565 588

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2018 10 033 bytů přičemž 2 855 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2018 9 249 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

 Kanceláře
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 800,- Kč/m²/rok

 Kanceláře
Rušná
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 850,- Kč/m²/rok

 Kanceláře
Aloise Jiráska
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 800,- Kč/m²/rok

Družstevní 2+1
Emy Destinnové
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1, 43,48...

cena: 500.000,- Kč

Družstevní 1+1
Moskevská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti...

cena: 680.000,- Kč

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.