Havarijní kontakty

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 362 004
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
737 000 904

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
604 288 147

Antény
BM – UNIVERSAL
603 753 589
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Smuteční oznámení

S lítostí Vám všem oznamujeme, že nás dne 15. 10. 2020 navždy opustil náš dlouholetý zaměstnanec, pan Jiří Obruča.

Ing. Simona Kozlová Martiňáková

ředitelka správy družstva

Vážení klienti,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další kroky, která proti šíření koronaviru v České republice podniká vláda České republiky, přijímá Stavební bytové družstvo Havířov preventivní opatření:

zákaz vstupu klientům a třetím osobám do budovy sídla SBD Havířov a všech
detašovaných pracovišť (OPS 1- OPS 5 )
a to s účinností ode dne 15. října 2020 od 6.00 hodin
do odvolání

O ukončení tohoto opatření Vás budeme informovat na webových stránkách družstva a vyvěšením informace na hlavních vstupních dveřích SBD Havířov.
SBD Havířov svůj provoz nepřerušuje, pouze dočasně omezuje osobní styk s veřejností.
• své dotazy a požadavky můžete řešit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu s jednotlivými pracovníky družstva, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 7.00 hodin – do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 hodin do 13.00 hodin, kontakty na stránkách www.sbdhavirov.cz,
• veškeré otázky smluv, přihlášek k členství a dalších písemností bude SBD Havířov řešit poštou
• hlavní pokladna Stavebního bytového družstva Havířov bude pro klienty otevřena v úředních hodinách v úředních dnech (pondělí a čtvrtek)
• budete-li chtít využít platbu převodem na účet a nebudete znát variabilní symbol, rádi Vám jej telefonicky či mailem sdělíme
• v případě hlášení havarijních oprav, volejte na tato telefonní čísla:
Voda, topení : 725 358 011, 725 367 212
Plyn: 725 362 004, 725 367 212
Elektro: 604 288 147
Osobní jednání proběhne pouze v neodkladných případech, a to po předchozí telefonické domluvě.
Pro již dříve objednané klienty k převodům družstevního podílu, odpovědná pracovnice bude přizvána k jejich předložení prostřednictvím zaměstnance vrátnice.
Věříme, že pochopíte nutnost tohoto opatření a omlouváme se za komplikace zavedením tohoto opatření způsobené.
Jiří Hurych, v.r.
místopředseda představenstva

Oznámení

v rámci rozvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, obnovuje od 03.08. 2020 SBD Havířov běžný provoz ve správní budově na ulici ul. Hornosušská 1041/2, Havířov–Prostřední Suchá a navšech detašovaných pracovištích, za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření .

O nás

10 033 bytů ve správě | 9 249 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty…

Menu