OBVODNÍ PROVOZNÍ SPRÁVA Č.4

Obvodní provozní správa č.4 Okrajová 9, Havířov – Podlesí
vedoucí OPS č.4 Ivana Králová 596 499 164 725 882 113 ivana.kralova@sbdhavirov.cz
provozní technik OPS č.4 Eliška Potyková 596 499 164 725 882 107 eliska.potykova@sbdhavirov.cz
provozní technik OPS č.4