OBVODNÍ PROVOZNÍ SPRÁVA Č.1

Obvodní provozní správa č.1 Dlouhá třída 63, Havířov – Město
vedoucí OPS č.1 Marie Kučerová 596 812 787 725 882 104 marie.kucerova@sbdhavirov.cz
provozní technik OPS č.1 Jadwiga Fischerová 596 813 667 725 882 109 jadwiga.fischerova@sbdhavirov.cz
provozní technik OPS č.1 Lenka Domanská 596 499 172 734 724 647 lenka.domanska@sbdhavirov.cz