SBDi"

Zánik společného členství v družstvu

Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle…
Celý článek
SBDi"

Převod družstevního podílu

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu předloží smlouvu o převodu družstevního podílu nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy osobně na podatelně v sídle družstva nebo doručí poštou. Podle…
Celý článek
SBDi"

Podnájem v družstevní jednotce

Podle Čl. 33 stanov družstva lze družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Pro podání žádosti o vydání souhlasu s podnájmem je nutné vyplnit formulář  Žádost…
Celý článek
SBDi"

Zánik společného členství v družstvu

Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle…
Celý článek
SBDi"

Převod družstevního podílu

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu předloží smlouvu o převodu družstevního podílu nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy osobně na podatelně v sídle družstva nebo doručí poštou. Podle…
Celý článek
SBDi"

Podnájem v družstevní jednotce

Podle Čl. 33 stanov družstva lze družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Pro podání žádosti o vydání souhlasu s podnájmem je nutné vyplnit formulář  Žádost…
Celý článek
SBDi"

Zánik společného členství v družstvu

Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle…
Celý článek
SBDi"

Převod družstevního podílu

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu předloží smlouvu o převodu družstevního podílu nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy osobně na podatelně v sídle družstva nebo doručí poštou. Podle…
Celý článek
SBDi"

Podnájem v družstevní jednotce

Podle Čl. 33 stanov družstva lze družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Pro podání žádosti o vydání souhlasu s podnájmem je nutné vyplnit formulář  Žádost…
Celý článek
SBDi"

Zánik společného členství v družstvu

Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle…
Celý článek
SBDi"

Převod družstevního podílu

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu předloží smlouvu o převodu družstevního podílu nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy osobně na podatelně v sídle družstva nebo doručí poštou. Podle…
Celý článek
SBDi"

Podnájem v družstevní jednotce

Podle Čl. 33 stanov družstva lze družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Pro podání žádosti o vydání souhlasu s podnájmem je nutné vyplnit formulář  Žádost…
Celý článek