Změna údajů nájemce – počet osob (přihlášení, odhlášení), sňatek, rozvod

Nájemce bytu pro změnu jakýchkoli svých údajů týkajících se užívání družstevního bytu vyplní předepsaný formulář Žádost o úpravu údajů uživatele jednotky – ke stažení zde

Vyplněný formulář doručí osobně, zašle poštou na adresu družstva, případně e-mailem na útvar členských vztahů.

Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v nájemní smlouvě a případně i změna výše úhrady měsíčního předpisu záloh.

Vyřizuje:

Útvar členských vztahů (č. dv. 107, přízemí)

Kontakt:

další aktuality