Potřebuji změnit nebo doplnit své kontaktní údaje

Změnu můžete nahlásit e-mailem, poštou nebo na formuláři družstva Žádost o změnu adresy pro korespondenci – ke stažení zde.

V případě nahlášení změny emailem, poštou, pošlete prosím následující údaje:

Změna kontaktu

 • Identifikace Určení jednotky (čp., číslo bytu, ulice, část města)
 • Příjmení, jméno, titul, datum narození
 • Telefon, email
 • Adresu trvalého pobytu
 • Adresu doručovací, případně příjmení a jméno jiného příjemce

Změna jména:

 • Identifikace Určení jednotky (čp., číslo bytu, ulice, část města)
 • Příjmení, jméno, titul, datum narození
 • Telefon, email
 • Adresu trvalého pobytu
 • Adresu doručovací, případně příjmení a jméno jiného příjemce
 • Nové příjmení, jméno, titul
Vyřizuje:

Útvar členských vztahů (č. dv. 107, přízemí)

Kontakt:

další aktuality