Podnájem v družstevní jednotce

Podle Čl. 33 stanov družstva lze družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva.

Pro podání žádosti o vydání souhlasu s podnájmem je nutné vyplnit formulář  Žádost o podnájem a doporučení výboru samosprávy – ke stažení zde.

Podávají-li žádost společní členové/nájemci, musí být podepsáni oba.

Žádost se skládá ze dvou listin, kdy první část se týká žádosti podávané členem družstva s uvedením identifikačních údajů osob, pro které podnájem žádá, na jakou dobu a z jakého důvodu. V druhé části se vyjadřuje výbor členské samosprávy daného domu k doporučení či nedoporučení podnájmu pro uvedené osoby.

Členové družstva jsou povinni platit za úkony spojené s udělením souhlasu s podnájmem úhradu stanovenou Směrnicí č. 1/2020 v úplném znění, kterou naleznete na webových stránkách družstva v sekci Dokumenty ke stažení – Směrnice.

Žádost lze podat osobně na podatelně v sídle družstva nebo zaslat poštou na adresu družstva. Poplatek lze uhradit na pokladně družstva nebo bankovním převodem.

Vyřizuje:

Útvar členských vztahů (č. dv. 110, přízemí)

Kontakt:

Kunštárová Pavlína, tel. 596499113, email: pavlina.kunstarova@sbdhavirov.cz

další aktuality