Změna vlastníka/spoluvlastníka jednotky ve správě SBD Havířov

Pokud jste nový vlastník nebo spoluvlastník nového vlastníka zašlete prosím na níže uvedený kontakt:

  • Sken vyrozumění o provedeném vkladu, který je všem účastníkům zaslán po zaregistrování z KÚ nebo výpis z KÚ, kde jsou právní účinky vkladu a data narození
  • Určení jednotky, které se změna týká (čp/číslo bytu, ulice, čp., katastrální území)
  • Příjmení, jméno, titulu, datum narození
  • Telefon, email
  • Adresu trvalého pobytu
  • Adresu doručovací, případně příjmení a jméno jiného příjemce
Vyřizuje:

Útvar členských vztahů (č. dv. 107, přízemí)

Kontakt:

další aktuality