OBVODNÍ PROVOZNÍ SPRÁVA Č.3

Obvodní provozní správa č.3 Okrajová 31, Havířov – Podlesí
vedoucí OPS č.3 Pavlína Pavelková 596 411 338 725 882 106 pavlina.pavelkova@sbdhavirov.cz
provozní technik OPS č.3 Yvona Kuzmiaková 596 411 338 725 882 111 yvona.kuzmiakova@sbdhavirov.cz