Vymáhání dlužných pohledávek

Družstvo průběžně vymáhá dlužné pohledávky a ubírá se dvěma hlavními směry. Tím prvním směrem je zainteresovat do boje s dlužníky výbory samospráv, potažmo ostatní uživatele jednotek v domě a tím druhým směrem je zintenzivnit vymáhání dlužných pohledávek ze strany správy družstva.

Funkcionáři výborů za tímto účelem dostávají pravidelně seznamy dlužníků v jednotlivých domech, aby tak mohli na ty méně zodpovědné sousedy apelovat osobně nebo na členské schůzi samosprávy. Zveřejnění takových údajů je zcela legální v případě, že se informace o dluzích nedostane k dispozici cizím osobám, tzn. osobám, které v domě nebydlí respektive nevlastní družstevní podíl či byt v daném domě.

V přehledech hospodaření, které funkcionáři výborů také dostávají v pravidelných intervalech, je údaj o tzv. disponibilním zůstatku „fondů oprav“, což v překladu znamená, že jednotlivé domy mají omezeno použití těchto „fondů“ o aktuální výši dlužných pohledávek. Pakliže bude nutno pohledávku odepsat, ponesou tíži tohoto odpisu statutární fondy příslušných domů nebo přímo „fondy oprav“.

Správa družstva disponuje již osmým rokem útvarem vymáhání pohledávek, který tvoří referenti z řad vlastních zaměstnanců a tento útvar úzce spolupracuje s funkcionáři jednotlivých výborů a advokátní kanceláří, tedy právním zástupcem družstva. Zřízením tohoto útvaru se zajistilo řádné evidování dlužných pohledávek na jednom místě, zlepšila se komunikace s dlužníky, vymáhání se tak a zintenzivnilo a zefektivnilo. Nově nastavená koncepce pro zacházení s dlužníky a pohledávkami se osvědčila. Je úspěšná a dluhy jsou podchyceny v raném stádiu, což potvrzuje neustálá aktivní práce  útvaru vymáhání s těmito pohledávkami.

S ohledem na výše uvedené bychom touto cestou chtěli vyzvat všechny naše klienty, kteří se dostali do svízelné životní situace a mají dlužné pohledávky, ať se neprodleně obrátí na útvar vymáhání pohledávek (p. Doležalová, tel. 596499144, e-mail: michaela.dolezalova@sbdhavirov.cz) a řeší tyto problémy dříve, než výše dluhu a zejména náklady na vymáhání přesáhnou únosnou míru.

další aktuality