Co je to energetický průkaz budovy

Podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zůstává povinnost pro bytová družstva i SVJ mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy. V současné době existují dvě platné verze průkazu, které se od sebe liší formou i obsahem: starší verze podle vyhlášky č. 78/2013 a současná verze PENB podle Vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb., která vyšla ve sbírce zákonů 5. června 2020. Pořízení tohoto průkazu by nemělo být jenom povinností spojenou s náklady na jeho pořízení, ale PENB by měl být také užitečný cenný zdroj informací a inspirace pro nová energeticky úsporná opatření v bytovém domě. 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu celé budovy od 1. ledna 2013, při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni předat vlastníkovi na jeho písemné vyžádání energetický průkaz nebo jeho kopii. Při převodu nebo pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB, protože se právně nejedná o prodej bytu, nýbrž o převod družstevního podílu v družstvu. Stavební bytové družstvo má zpracován seznam domů, které musí mít nebo mají vyhotoveny PENB, hlídá jejich dobu platnosti, která je od doby zpracování 10 let, pokud nedojde k větší změně na obálce budovy nebo technologickém zařízení budovy. To znamená, že každých 10 let je nutné PENB aktualizovat. Pokud v průběhu platnosti PENBu dojde k zateplení budovy nebo např. instalaci fotovoltaické elektrárny, pak by se měl PENB aktualizovat po realizaci těchto opatření.

Podrobnější informace o průkazu energetické náročnosti budovy a jeho grafické podobě vám velice rádi podáme na technickém úseku SBD Havířov. 

Ing. Světlana Kravčenková
vedoucí technické správy

další aktuality