Jakým způsobem hradit nájemné?

Nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotky (dále jen nájemné) mohou naši klienti hradit ze svého běžného účtu u kterékoliv banky, inkasem ze svého sporožirového účtu u České spořitelny, a.s., poštovní poukázkouv hotovosti v hlavní pokladně, nebo prostřednictvím  SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).

     Chtěli bychom na tomto místě  vyzdvihnout  zejména výhody plateb prostřednictvím SIPO, a to s ohledem na skutečnost, že téměř každá domácnost tuto službu České pošty, s.p. využívá k úhradám za elektrickou energii, plyn, rozhlas, televizi  apod. Uzavřeli jsme tak s Českou poštou, s.p. mandátní smlouvu o zprostředkování této služby.

Pokud jste ještě o této službě nikdy neslyšeli, nebo stále váháte s jejím využíváním, dovolte nám shrnout v následujících řádcích nejdůležitější informace.

Pro aktivování této služby stačí přijít v úředních hodinách na evidenci nájemného do správní budovy SBD Havířov, předložit občanský průkaz a oznámit nám spojovací číslo SIPO, které naleznete na platebním dokladu SIPO od České pošty, s.p.. Přihlásit se můžete k platbě SIPO také písemně nebo elektronickou poštou na najemne@sbdhavirov.cz .

SIPO, do kterého Vám pošta předepíše aktuální výši nájemného, pak můžete platit v hotovosti na poště, v hotovosti u Vašeho doručovatele, jednorázovým příkazem k úhradě z Vašeho běžného účtu, nebo dáte svojí bance svolení k inkasu SIPO. Vaše banka pak ve stanovený den sama zaplatí z Vašeho účtu platbu SIPO. Zvláště poslední uvedený způsob platby inkasem by mohl být pro Vás zajímavý,  jelikož Vám odpadnou starosti se sledováním splatnosti platby SIPO.

Ačkoliv by se Vám mohlo zdát, že možnosti způsobů plateb jsou do jisté míry pro Vás limitující, a to zejména úhrady nájemného inkasem z běžného účtu, neboť umožňujeme inkaso pouze klientům, kteří mají sporožirový účet u České spořitelny, a.s., máme za to, že nabízené způsoby úhrad jsou dostačující a možnost nechat si inkasovat z účtu platbu SIPO je adekvátní náhradou inkasa z jakéhokoliv jiného běžného účtu. Při současném množství bankovních ústavů, u kterých naši klienti mohou mít otevřený bankovní účet, by bylo jistým způsobem diskriminující vybrat jen jeden nebo jen několik dalších bankovních ústavů a sjednat tuto službu u všech v této chvíli existujících bank by vedlo k neúměrnému navýšení nákladů na správu. Každé inkaso prováděné bankovním ústavem totiž s sebou nese náklady na úpravu softwaru, předávání souborů s předpisem nájemného, zpětných souborů se zaplacenými platbami a náklady na zpracování těchto souborů. Věříme proto, že najdete pochopení pro naše argumenty a vyberete si takový způsob úhrady, který se nejvíce blíží Vašim požadavkům a našim možnostem.

další aktuality