Nechci být dlužníkem

Nevychází Vám finance na úhradu nájmu, chcete řešit narůstající dluhy a nevíte jak na to? Nechcete přijít o střechu nad hlavou a chcete řádně bydlet bez strachu z exekuce? Bojíte se podvodníků a nevíte na koho se obrátit?

Snad každý z nás se někdy dostal do některé z uvedených situací, kdy musel řešit svízelnou záležitost způsobenou „svou vlastní finanční krizí“. Pokud však pohledávka překoná zvladatelnou mez, ne každý  si poradí a dokáže vzniklou situaci zvládnout sám.

Rozhodli jsme se Vám s Vaším problémem pomoci. Seriózně pro Vás budeme hledat společně s Vámi to nejvhodnější řešení, a to prostřednictvím našich odborných pracovníků, popř. realitní kanceláře SBD Reality Havířov.

Ubezpečujeme Vás, že k návrhům řešení budeme přistupovat u  každého individuálně dle výše pohledávky.

  • Zatím nejjednodušším způsobem  „oddlužení“  je postupné splácení dluhu na základě dohody o splátkách, což je jedna z možností řešení, kde je však předpokladem, že se jedná pouze o pohledávku menšího charakteru. Zde je nutné, aby pohledávka byla řešena co nejdříve tak, aby nedocházelo k jejímu navyšování z titulu úroku z prodlení a další vznikající  platební neschopnosti. Takovouto dohodu s Vámi sepíší pracovnice útvaru vymáhání pohledávek.

·         Pokud však pohledávka je většího rázu, je nutno tuto řešit kategoricky, např. výměnou bytu, přechodem bytu do nájemního režimu, popř. podnájmem. I s touto záležitostí Vám chceme pomoci. V případě, že se rozhodnete přijmout nabídku seriózní pomoci Stavebního bytového družstva Havířov, kontaktujte SBD Reality – p. Kovače na tel. čísle  602 602 090 nebo 596411149, event. prostřednictvím e-mailu jan.kovac@sbdhavirov.cz . Navštívit SBD Reality můžete také osobně v sídle SBD Havířov, na ul. Hornosušská 1041/2, v Havířově-Prostřední Suché.

další aktuality