Stavební úpravy v bytě

V poslední době dochází k častým případům, kdy uživatelé družstevních bytů provedou stavební úpravy ve svém bytě bez vyřízení potřebných náležitostí, a to buď z neznalosti nebo záměrně.

Je třeba připomenout, že pokud chcete v družstevním bytě provádět stavební úpravy (rekonstrukci bytového jádra, posunutí nebo vybourání panelových příček, úpravy zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace, úpravy vstupů, balkónů, lodžií, oken apod.), je nutné se řídit a postupovat dle Směrnice č. 1/2020, která upravuje zásady postupu při provádění udržovacích prací a změnu staveb nebo jejich částí ve vlastnictví, popř. správě SBD Havířov.

Ve stručnosti jen připomínáme, že pokud máte záměr provést stavební úpravu v bytě, je nutné požádat o souhlas představenstvo SBD Havířov. Tomuto souhlasu předchází projednání uvažovaných úprav provozní komisí. K tomu je nutné předložit:

  1. Žádost o povolení stavební úpravy.
  2. Projektovou dokumentaci a statický posudek.
  3. Živnostenský list odborné firmy nebo jiné oprávnění k provádění prací.

Žádost o provedení stavebních úprav je třeba vyřídit před jejich provedením. Aby projednání a schválení proběhlo co nejrychleji, je třeba navštívit příslušnou obvodní provozní správu (OPS) kde Vám velmi rádi poradí, co všechno budete potřebovat k úspěšnému souhlasu a požádání o povolení stavební úpravy.

Provozní komise projednává stavební úpravy zpravidla1x měsíčně a termíny zasedání této komise lze zjistit na příslušné OPS.

Závěrem je třeba si uvědomit, že v bytovém domě nikdy nebydlíme sami, a proto je třeba brát ohled na naše sousedy a toto je třeba si uvědomit také při provádění stavebních úprav.

 

další aktuality