Jak správně používat termoregulační ventily v bytech

Instalace termoregulačních ventilů (TRV) na otopných tělesech bytů je povinností dle zákona č. 406/2000Sb (o hospodaření energií) v platném znění. Hlavním účelem jejich instalace je snížení energetické náročnosti a tím nákladů na vytápění v obytných místnostech.

Jak fungují TRV

Termoregulační ventil umožňuje regulování přednastavené požadované teploty v jednotlivých místnostech bytu zcela automaticky, bez nutnosti jakékoliv obsluhy. Řízení teploty v místnosti zajišťuje termoregulační hlavice, která ovládá regulační kuželku ventilu. V hlavici je zabudovaný prvek snímající teplotu. Je to velmi citlivý senzor, který na základě změny okolní teploty plynule otevírá nebo zavírá ventil a tím reguluje výkon otopného tělesa. Ventil odstavuje otopné těleso z provozu v té chvíli, kdy v prostoru, ve kterém je umístěná termostatická hlavice, je dosažena požadovaná teplota (nastavená na termostatické hlavici). Je třeba si uvědomit, že TRV zohledňuje i tzv. „tepelné zisky“ (teplo ze slunečního záření, ze sporáku při vaření, teplo vydané uživateli bytu a jinými el. přístroji v bytě). Velmi zjednodušeně řečeno – není třeba topit ústředním topením, pokud teplo získáme jiným způsobem ve svém bytě. Správnou regulaci nám obstará dobře nastavená termoregulační hlavice.

Jak nastavit teplotu na TRV

V prvém případě si je třeba uvědomit, že pokud je dům zateplený, pak je také zaregulován přívod centrálního tepla do domu na jeho patě. K tomuto účelu slouží tzv. regulační (směšovací) stanice, ve které je regulován přívod tepla do domu. Je to velmi významné zařízení, které má podstatný vliv na celkové úspory tepla v domě. Proto je velmi důležité věnovat náležitou pozornost jejímu provozu a také zajistit servis tohoto zařízení. Správným nastavení hodnot zařízení stanice lze dosáhnout hospodárného vytápění domu. Toto je základní regulace přívodu tepla do domu.

Regulačním prvkem v jednotlivých místnostech bytů jsou TRV.

Na termoregulační hlavici je stupnice, kde lze orientačně nastavit požadovanou teplotu v místnosti.

Stupnice má následné údaje:

*   –   nastavení na nezámrznou teplotu cca 6°C (odpovídá nastavení ve sklepních prostorách a   v bytech by neměla být vůbec využívána)

1  –    nastavení na cca 12°C (odpovídá nastavení na domovních schodištích, v zádveří)

Půlměsíc –  nastavení na cca 14°C (odpovídá nočnímu nastavení na sníženou teplotu)

2  –   nastavení na cca 16°C (odpovídá nastavení domácí dílny pro kutily nebo ložnice)

Mezi 2-3  –   nastavení cca 18°C (odpovídá nastavení na chodbách bytů)

Sluníčko 3  –   nastavení cca 20-21°C ( odpovídá nastavení v obývacím pokoji, kuchyni,     jídelně). Je to základní a doporučené nastavení.

Mezi 3-4  –   nastavení cca 22°C (odpovídá nastavení v pracovnách a dětských pokojích)

4  –   nastavení cca 24°C (odpovídá nastavení v koupelně)

5  –   nastavení cca 28°C (odpovídá nastavení na plaveckém bazéně a v bytě by se nemělo užívat)

Z výše uvedeného přehledu je doporučeno nastavení na 3. Nedoporučuje se nastavení na * a také vyšší než 4.

Ke kontrole nastavení stupnice na TRV je doporučeno využít vnitřního pokojového teploměru  a dle naměřených hodnot na stavit termoregulační hlavice v jednotlivých místnostech.

Při nadměrném vytápění si je třeba uvědomit, že každé zvýšení teploty vzduchu v místnosti o 1°C zvyšuje náklady na tepelnou energii asi o 6-8%.

Jak správně používat TRV a jak sami můžeme funkci TRV ovlivnit

1)      Pro správnou funkci TRV je třeba zajistit, aby v okolí termostatické hlavice nedošlo k omezení proudění vzduchu nebo dokonce k zakrytí hlavice (nábytkem, záclonou , krytem radiátoru). To by znamenalo omezení její funkce. Teplota se v jejím okolí zvýší a ventil uzavře přívod, což má za následek snížení teploty v místnosti.

2)      Při větrání a bezprostředně po něm TRV uzavřeme – zabráníme tak otevření ventilu v důsledku prudkého snížení teploty vlivem větrání. Po vyrovnání teploty v celé místnosti (cca po 15 min.) lze TRV opět nastavit na požadovanou teplotu. Není potřeba jej nastavovat na maximum a následně zastavovat, ventil je plně otevřen a radiátor maximálně topí, dokud se teplota neblíží teplotě nastavené na hlavici TRV. S přibližování pokojové teploty k nastavené teplotě omezuje ventil přítok topné vody, až se při jejím dosažení uzavře úplně.

3)      Při odchodu z bytu na delší dobu, nastavíme TRV na nižší požadovanou teplotu a po návratu ho opět nastavíme na požadovanou teplotu. Ušetříme tak značné náklady na teplo. Při krátkodobém opuštění bytu (přes noc, do zaměstnání apod.) však nesnižujeme teplotu o více než 3-4 stupně, protože spotřebované teplo na opětovné ohřátí vzduchu a stěn místnosti je mnohem větší než teplo, které by bylo třeba k udržení teploty.

4)      Zásadní chyby jsou při větrání bytů. Chybné je větrání tzv. otevřením ventilačního křídla na delší dobu (vyjma kuchyně při vaření). Dlouhodobým otevřením ventilačky se ochladí vzduch i zdi místnosti a je pak potřeba mnohem větší spotřeby tepla k jejich opětovnému ohřátí a tím dosažení požadované teploty v místnosti. Je proto nanejvýš vhodné větrat místnosti v zimě intenzivně a krátce.

Termoregulační ventily jsou velice významné prvky otopné soustavy, které při jejich správném využívání, jsou nám schopny ušetřit značné náklady na vytápění bytů. Pokud se však užívají, jako staré typy ventilů tzn. „otevřeno-zavřeno“, pak je zcela potlačena jejich funkce a také narušen chod celé otopné soustavy v domě.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací o používání termoregulačních ventilů nebo o regulaci topení v domě se přijďte informovat na technický úsek SBD, kde Vám rádi poradíme.

další aktuality