Zákaz vstupu nepovolaným osobám na střechy domů

Všechny střechy domů ve správě Stavebního bytového družstva musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. V praxi to znamená, že všechny vstupy na střechy musí být uzamčeny a označeny štítkem „Nepovolaným osobám vstup zakázán“.

Každý střešní plášť však vyžaduje náležitou péči a údržbu. Je nutné provádět kontrolu stavu střešního pláště jeho čištění a tím zamezení ucpání odtokových vpustí a čištění okapových systémů. Dále je nutné provádět revize hromosvodné soustavy, servis na anténních systémech a kontrolu a údržbu technologických zařízení, které jsou na střechách umístěny. Všechny tyto činnosti musí být vykonávány osobami řádně proškolenými pro práci ve výškách.

Pro tyto činnosti jsou na střechách dle potřeby realizována technická opatření tzv. záchytné systémy, která zaručují bezpečnost při provádění výše uvedených činností. Všichni kdo činnosti na střechách vykonávají, mají povinnost použít kotvící místa pro zajištění pádu a v případě jejich absence si musejí zajištění řešit sami nebo ve spolupráci se správcem tj. SBD Havířov.

V současné době, kdy se na střechy domů začínají umísťovat technologická zařízení např. fotovoltaické elektrárny, které jsou rozmístěny na velké ploše střešního systému, je obzvláště nebezpečné se pohybovat po střeše, nepovolanou tj. neproškolenou osobou, ať již z hlediska možnosti poškození technologického zařízení anebo možnosti rizika úrazu nebo pádu ze střechy.

Ing. Jiří Jančar
Vedoucí provozní správy

další aktuality