Grilování na balkóně

Co na to zákon?

Zákon se ke grilování vysloveně nevyjadřuje, sám o sobě ho nezakazuje. V současné době je grilování na balkonech povoleno, i když se vzrůstajícím počtem stížností se hovoří také o možnosti legislativní úpravy. Občanský zákoník se ale vyjadřuje k problematice omezení vlastnického práva následovně:

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ 

Z hlediska bezpečnosti i dobrých sousedských vztahů je ze škály:

  • gril na dřevo 
  • gril plynový
  • gril elektrický nejvýhodnější právě tento. Pokud je ovšem konstruovaný pro venkovní použití. Výhodou je, že nečoudí, snadno se ovládá a využít ho můžete dokonce i doma v interiéru.

Co na grilování na balkoně hasiči?

„Grilováním na balkóně spotřebitelé předpisy o požární ochraně přímo neporušují. Záleží však na způsobu grilování a na dodržování základních bezpečnostních pravidel,“ uvádí portál Hasičského záchranného sboru ČR (HSZČR).

  • Bezpečné grilování s balkonovými grily – na trhu jsou již přímo grily, které výrobci vyvinuli speciálně pro balkonové grilování, je vhodné a žádoucí používat pro grilování na balkoně právě je.
  • Pokud máte elektrický gril, ujistěte se, že byl testován a schválen pro použití venku. Poškodit by ho mohl nejen déšť ale i vyšší vlhkost vzduchu. A takový gril je potom samozřejmě životu nebezpečný.
  • Nejrizikovější vůbec jsou grily na tuhá paliva, protože za větru hrozí úlet žhavého popela. „Rozžhavený uhlík, který je unášen vzduchem, má dost vysokou energii na to, aby sám o sobě zapálil snadno hořlavé látky. Může vlétnout otevřenými balkónovými dveřmi zpátky do domácnosti, ale může také ulétnout k sousedům.“

Pokud by se stalo, že vinou žhavého oharku vznikl požár, pak by veškerá odpovědnost padla na bedra uživatele grilu. Stejně tak platí, že jakákoliv manipulace s grilem, která je v rozporu s bezpečnostními předpisy vydanými výrobcem zařízení a vede ke vzniku požáru, je důvodem pro zahájení správního řízení z důvodu porušení předpisů o požární ochraně.

Buďte ke svým sousedům ohleduplní

Základem bezproblémového grilování na balkóně je ohleduplnost vůči svým sousedům. Pokud vidíte, že sousedi vedle vás nebo nad vámi zrovna vyvěsili prádlo, do grilování se nepouštějte. Pokud máte v plánu grilovat častěji a všímáte si kouře, který valí do oken sousedů, zkuste se s nimi domluvit, o grilování jim dejte vědět a poproste je, aby na chvíli zavřeli okna. Pokud budete ke svým sousedům ohleduplní a nebudete to s grilováním přehánět, s velkou pravděpodobností nebudete muset řešit žádné problémy.

další aktuality