Informace k žádosti o souhlas s instalací telekomunikačního vedení

Společnost Moravskoslezské telekomunikace s.r.o. začala v loňském roce, a v letošním roce bude pokračovat v budování na celém území města Havířova, rozsáhlé metropolitní optické sítě pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Jedná se o nejmodernější technologii, kdy internet, televize a jiné služby se k jednotlivým uživatelům bytů dostanou rychlostí světla.

Nový operátor bude všem, kdo bude mít zájem schopen nabídnout komplexní služby za konkurenční cenu a na zcela nové, modernější, vysokorychlostní optické síti.

Moravskoslezské telekomunikace proto zdvořile žádají:

Na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a osvědčení č. 4463, o souhlas se vstupem domů a s páteřní instalací telekomunikačního vedení v domech ve vlastnictví nebo správě Stavebního družstva Havířova. Vedení bude určeno pro poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb – Internet, Hlas, Televize a jiné multimediální služby.

Veškerá síť je pasivní, bez požadavku elektrického napájení. Společnost nebude vyžadovat vstup do jednotlivých bytových jednotek. Tento vstup je nutný až v okamžiku, kdy se klient rozhodne využívat služeb nového operátora.

Veškeré práce spojené se vstupem do domu a páteřním rozvodem v domech budou prováděny na náklady provádějící společnosti. Společnost také přebírá veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody, které se během instalace, i po ní, mohou vyskytnout.

Telekomunikační společnost, proto žádá, o projednání tohoto požadavku na schůzích členských samospráv a shromáždění vlastníků.

Ing. Jiří Jančar
Vedoucí provozní správy

další aktuality