Personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Stavební bytové družstvo Havířov, správce 300 bytových domů ve statutárním městě Havířov

vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 technik provozní správy

Jedná se o hlavní pracovní poměr zaměstnance – referenta, s odpovídajícími platovými podmínkami podle vzdělání a doby praxe.

Možný termín nástupu – dle dohody.

Předpoklady podání přihlášky:

  • minimálně SŠ zaměření stavebního, případně jiného technického,
  • praxe zejména v oblasti správy nemovitostí, anebo energetiky, inženýringu, rozpočtování, aj.
  • uživatelské ovládání kancelářské techniky a SW (Word, Excel, Outlook atd.)

Informace o pracovní pozici:

  • zajišťuje správu svěřených bytových domů v rozsahu činností, které jsou nutné a účelné pro řádnou péči o (panelové) domy včetně zachování a zlepšení jejich společných částí,
  • koordinuje plánování a provádění prací s dalšími pracovišti družstva,
  • vede provozní agendu, evidenci a dokumentaci spravovaného obvodu bytových domů,
  • připravuje schůze Shromáždění vlastníků jednotek a samospráv družstva na domech,
  • připravuje podmínky pro dodávky materiálu, služeb a prací v potřebném rozsahu a podle kontrolních zjištění stavu na objektu,
  • kontroluje, zda jsou práce při údržbě a opravách prováděny v souladu s dokumentací.

Místo a způsob podání přihlášky:

Elektronicky: na adresu: helena.roupova@sbdhavirov.cz

Termín: do 21. června 2024, do 16,00 hodin.

Obsah:

motivační dopis, CV vč. osobní fotografie, kopii dokladu o dosaženém vzdělání (vše v pdf formátu)

Máte-li zájem sdílet s námi naše základní hodnoty: Odbornost, Spolehlivost, Komunikativnost a Férovost, rádi Vás přivítáme v našem kolektivu zaměstnanců Správy družstva (www.sbdhavirov.cz).

další aktuality