Provozní předpis č.1/2018 – metodika pro instalace klimatizačních jednotek