Směrnice č.2/2010 – O tvorbě a čerpání rezervního rizikového fondu družstva