UPOZORNĚNÍ

Vážení,

v posledních dnech  (a to opakovaně) byly zaznamenány nabídky učiněné neznámými osobami jednající jménem Stavebního bytového družstva Havířov týkající se bezplatného servisu, seřízení oken a dveří, případně výměny kování, těsnění o jiných obdobných úkonů. Chceme Vás tímto upozornit, že Stavební bytové družstvo Havířov žádné takové subjekty za účelem cíleného oslovování uživatelů bytových jednotek nepověřil a že se jedná o individuální kroky těchto osob (subjektů).  Pokud si servis objednáte u takovéto společnosti, nemůžeme Vám zpětně proplatit fakturu ani účetní doklad hrazený v hotovosti. Jde pouze o Vaši individuální objednávku, tudíž i o Vaši úhradu.
Dále sdělujeme, že v případě jakékoliv potřeby servisu oken, se jedná o společnou část domu, proto doporučujeme obrátit se telefonicky nebo osobně na příslušnou Obvodní provozní správu a dohodnout servis s kompetentními zaměstnanci tohoto pracoviště. Pokud máte na domě výbor samosprávy, dohodněte se s předsedou výboru, který vystaví a přepošle žádanku emailem tomuto kontaktnímu místu. Zaměstnanci následně objednají řádný servis odborným smluvním partnerem družstva, přičemž úhrada vzniklých nákladů bude v tomto případě hrazena z tzv. “fondu oprav“. 

Děkujeme za pochopení.

 Provozní správa Stavebního bytového družstva Havířov

další aktuality