VŘ konec č. 00001/2021 – Výměna osvětlení boxů v objektu halových garáží na ul. Moskevská 1106/22, Havířov, Město