VŘ konec č. 00011/2020 – Pořízení a montáž kondenzačního kotle na ul. Hornosušská 2, 735 64 Havířov