VŘ zrušeno č. 00015/2021 – Pořízení stavební obytné buňky.