VŘ konec č. 00020/2021 – Výměna rozvodů vody na bytových domech na ul. Slovanská