VŘ konec č. 00024/2021 – Oprava střešního pláště nebytového prostoru na ul. Dělnická 1b, Havířov