Výzva k podání nabídek č. 00007/2022
Výměna rozvodů kanalizace, vody a plynu v bytovém domě na ul.17. listopadu, Havířov