Výzva k podání nabídek č. 00010/2023
Havarijní oprava fasády domu bez zateplení na ulici Okrajová 31, Havířov

Text výzvy k podání nabídek č. 00010/2023.pdf

Dle směrnice č. 6/2017 §8 odst. 2 byl určen náhradní termín otevírání obálek na 30.3.2023. Zájemci kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, mohou své nabídky podat za stávajících podmínek do 29.3.2023 do 10 hodin.
Další informace si lze vyžádat na adrese : andrea.krajcova@sbdhavirov.cz