Výzva k podání nabídek č. 00012/2023
Renovace fasády domu na ul.Okrajová 21,23, Havířov Podlesí.