Výzva k podání nabídek č. 00015/2022
Oprava nájemního bytu na ul.Junácká, Havířov