Výzva k podání nabídek č. 00019/2023
Výměna ležatých rozvodů vody bytového domu na ul.Kosmonautů, Havířov Podlesí.