Výzva k podání nabídek č. 00023/2022
Oprava svislé hydroizolace bytového domu na ul. Dělnická, Havířov