Výzva k podání nabídek č. 00006/2024
Zhotovení bezbariérového vstupu bytového domu na ulici Kosmonautů 39, Havířov