Výzva k podání nabídek č. 00007/2023
Oprava svodného potrubí a dešťové kanalizace vč.ležaté kanalizace na ulici Osvoboditelů, Havířov

Text výzvy k podání nabídek č. 00007/2023.pdf

Dle směrnice č. 6/2017 §8 odst. 2 byl určen náhradní termín otevírání obálek na 9.3.2023. Zájemci kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, mohou své nabídky podat za stávajících podmínek do 9.3.2023 do 10 hodin.

Ukončeno, vítězný uchazeč Ing.Milan Lach

Další informace si lze vyžádat na adrese : andrea.krajcova@sbdhavirov.cz

další aktuality