Výzva k podání nabídek č. 00024/2023
Výběr projektanta k následnému zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu bytového domu.

další aktuality