Co je to energetický průkaz budovy

Co je to energetický průkaz budovy(článek pro Havířovský družstevník) Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č. 318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Oba tyto předpisy přinášejí významnou změnu v povinnostech vlastníků budov.Jednou z povinností vlastníků budov je obstarání průkazu energetické náročnosti budovy(PENB). Pořízení tohoto průkazu by nemělo být jenom povinností spojenou s náklady na jeho pořízení, ale měl by být také užitečný cenný zdroj informací a inspirace pro nová energeticky úsporná opatření v bytovém domě. Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy. V současné době existují dvě platné verze průkazu, které se od sebe liší formou i obsahem: starší verze podle vyhlášky č. 148/2007 a současná verze PENB podle Vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Starší verze PENB vydaných před 1. dubnem 2013 zůstávají v platnosti po dobu 10 let. V praxi to znamená, že komplexní opravy domů, kde se projektová dokumentace zpracovávala po 1. 1. 2009 již PENB mají zpracovaný s platností 10 let. Pro bytová družstva a SVJ nastává povinnost zpracovat PENB: Od 1. ledna 2013, přičemž PENB musí být zpracován nejpozději:

  • do 1. ledna 2015 u bytových domů s energeticky vztažnou plochou nad 1500m2
  • do 1. ledna 2017 u bytových domů s energeticky vztažnou plochou nad 1000m2
  • od 1. ledna 2019 u bytových domů s energeticky vztažnou plochou pod 1000m2

Energetická vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu celé budovy od 1. ledna 2013, při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni předat vlastníkovi na jeho písemné vyžádání energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Pokud průkaz budovy ještě není zpracován, pak může vlastník, průkaz pro tyto účely, nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky.Při převodu nebo pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB, protože se právně nejedná o prodej bytu, nýbrž o převod družstevního podílu v družstvu. Stavební bytové družstvo již má zpracován seznam domů, které musí mít vyhotoveny PENB v termínu od 1. ledna 2015 a také již byla vybrána odborná firma, která PENB již pro SBD Havířov v současné době na vybrané domy zpracovává.Podrobnější informace o průkazu energetické náročnosti budovy a jeho grafickou podobu Vám velice rádi podáme na technickém úseku SBD Havířov. Ing. Jiří Jančar
technický náměstek

Menu