Jakým způsobem hradit nájemné?

Jakým způsobem hradit nájemné?

     Nájemné, příspěvek na správu společných částí domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotky (dále jen nájemné) mohou naši klienti hradit ze svého běžného účtu u kterékoliv banky, inkasem ze svého sporožirového účtu u České spořitelny, a.s., poštovní poukázkouv hotovosti v hlavní pokladně družstva, nebo prostřednictvím  SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).

     Chtěli bychom na tomto místě  vyzdvihnout  zejména výhody plateb prostřednictvím SIPO, a to s ohledem na skutečnost, že téměř každá domácnost tuto službu České pošty, s.p. využívá k úhradám za elektrickou energii, plyn, rozhlas, televizi  apod. Tento fakt jsme měli na zřeteli již v roce 2006, kdy jsme řešili otázku jak rozšířit možnosti úhrad nájemného pro naše klienty. Uzavřeli jsme tak s Českou poštou, s.p. mandátní smlouvu o zprostředkování této služby a dnes můžeme říci, že to byla volba úspěšná, neboť k poslednímu dni měsíce července letošního roku jsme měli 3072 plateb hrazených přes SIPO, což představuje 30% v poměru k celkovému počtu námi spravovaných jednotek.

Pokud jste ještě o této službě nikdy neslyšeli, nebo stále váháte s jejím využíváním, dovolte nám shrnout v následujících řádcích nejdůležitější informace.

Pro aktivování této služby stačí přijít v úředních hodinách na evidenci nájemného do správní budovy SBD Havířov, předložit občanský průkaz a oznámit nám spojovací číslo SIPO, které naleznete na platebním dokladu SIPO od České pošty, s.p..

SIPO, do kterého Vám pošta předepíše aktuální výši nájemného, pak můžete platit v hotovosti na poště, v hotovosti u Vašeho doručovatele, jednorázovým příkazem k úhradě z Vašeho běžného účtu, nebo dáte svojí bance svolení k inkasu SIPO. Vaše banka pak ve stanovený den sama zaplatí z Vašeho účtu platbu SIPO.Zvláště poslední uvedený způsob platby inkasem by mohl být pro Vás zajímavý,  jelikož Vám odpadnou starosti se sledováním splatnosti platby SIPO a navíc Česká pošta, s.p. za tuto službu nevybírá poplatky.

Ačkoliv by se Vám mohlo zdát, že možnosti způsobů plateb jsou do jisté míry pro Vás limitující, a to zejména úhrady nájemného inkasem z běžného účtu, neboť umožňujeme inkaso pouze klientům, kteří mají sporožirový účet u České spořitelny, a.s., máme za to, že nabízené způsoby úhrad jsou dostačující a možnost nechat si inkasovat z účtu platbu SIPO je adekvátní náhradou inkasa z jakéhokoliv jiného běžného účtu. Při současném množství bankovních ústavů, u kterých naši klienti mohou mít otevřený bankovní účet, by bylo jistým způsobem diskriminující vybrat jen jeden nebo jen několik dalších bankovních ústavů a sjednat tuto službu u všech v této chvíli existujících bank by vedlo k neúměrnému navýšení nákladů na správu. Každé inkaso prováděné bankovním ústavem totiž s sebou nese náklady na úpravu softwaru, předávání souborů s předpisem nájemného, zpětných souborů se zaplacenými platbami a náklady na zpracování těchto souborů. Věříme proto, že najdete pochopení pro naše argumenty a vyberete si takový způsob úhrady, který se nejvíce blíží Vašim požadavkům a našim možnostem.

Menu