Nechci být dlužníkem

Nechci být dlužníkem

Nevychází Vám finance na úhradu nájmu, chcete řešit narůstající dluhy a nevíte jak na to? Nechcete přijít o střechu nad hlavou a chcete řádně bydlet bez strachu z exekuce? Bojíte se podvodníků a nevíte na koho se obrátit?

Snad každý z nás se někdy dostal do některé z uvedených situací, kdy musel řešit svízelnou záležitost způsobenou „svou vlastní finanční krizí“. Pokud však pohledávka překoná zvladatelnou mez ne každý  si poradí a dokáže vzniklou situaci zvládnout sám.

Rozhodli jsme se Vám s Vaším problémem pomoci. Seriozně pro Vás budeme hledat společně s Vámi to nejvhodnější řešení, a to prostřednictvím naší realitní kanceláře SBD Reality a dalších odborných pracovníků.   

Ubezpečujeme Vás, že k návrhům řešení budeme přistupovat u  každého individuálně dle výše pohledávky.

·         Zatím nejjednodušším způsobem  „oddlužení“  je postupné splácení dluhu na základě dohody o splátkách, což je jedna z možností řešení, kde je však předpokladem, že se jedná pouze o pohledávku menšího charakteru. Zde je nutné, aby pohledávka byla řešena co nejdříve tak, aby nedocházelo k jejímu navyšování z titulu poplatku z prodlení a další vznikající  platební neschopnosti. Takovouto dohodu s Vámi sepíší pracovnice oddělení nájmu, popřípadě právního úseku.

·         Pokud však pohledávka je většího rázu, je nutno tuto řešit kategoricky, např. výměnou bytu, přechodem bytu do nájemního režimu, popř. podnájmem. I s touto záležitostí Vám chceme pomoci. V případě, že se rozhodnete přijmout nabídku seriózní pomoci Stavebního bytového družstva Havířov, kontaktujte SBD Reality – p. Lundová na tel. čísle  725 882 115 nebo 596411341, event. prostřednictvím e-mailu marie.lundova@sbdhavirov.cz . Navštívit SBD Reality můžete osobně na adrese Havířov-Podlesí, Okrajová 9.

Menu