Vymáhání dlužných pohledávek

V loňském prosincovém vydání našeho Havířovského družstevníku jste si měli možnost přečíst článek o seminářích k dlužným pohledávkám, které se konaly na přelomu září a října roku 2014. Jejich hlavním úkolem bylo seznámit zástupce výborů samospráv a společných výborů s novou koncepcí družstva při vymáhání pohledávek, která se ubírá dvěma hlavními směry. Tím prvním směrem je zainteresovat do boje s dlužníky výbory samospráv, společné výbory potažmo ostatní uživatele jednotek v domě a tím druhým směrem je zintenzivnit vymáhání dlužných pohledávek ze strany správy družstva.

Funkcionáři výborů za tímto účelem dostávají pravidelně seznamy dlužníků v jednotlivých domech, aby tak mohli na ty méně zodpovědné sousedy apelovat osobně nebo na členské schůzi samosprávy a shromáždění společenství vlastníků jednotek. Zveřejnění takových údajů je zcela legální v případě, že se informace o dluzích nedostane k dispozici cizím osobám, tzn. osobám, které v domě nebydlí respektive nevlastní družstevní podíl či byt v daném domě.

V přehledech hospodaření, které funkcionáři výborů také dostávají v pravidelných intervalech, je údaj o tzv. disponibilním zůstatku „fondů oprav“, což v překladu znamená, že jednotlivé domy mají omezeno použití těchto „fondů“ o aktuální výši dlužných pohledávek. Pakliže bude nutno pohledávku odepsat, ponesou tíži tohoto odpisu statutární fondy příslušných domů nebo přímo „fondy oprav“.

Správa družstva vytvořila v únoru letošního roku z řad vlastních zaměstnanců oddělení vymáhání pohledávek, které úzce spolupracuje s funkcionáři jednotlivých výborů a advokátní kanceláří tedy právním zástupcem družstva. V průběhu roku se k původním dvěma pracovnicím tohoto oddělení připojila další pracovní síla na pozici terénního pracovníka, jehož hlavním úkolem je vymáhat pohledávky přímo u dlužníků v jejich místě bydliště popřípadě v jejich zaměstnání. Po prvních měsících působení terénního pracovníka můžeme říci, že téměř ve třetině případů po osobních návštěvách dlužníků terénním pracovníkem dojde ke splacení pohledávky či uzavření splátkového kalendáře, a to vesměs do patnácti dnů od této návštěvy.

Domníváme se, že účinnost celého oddělení vymáhání pohledávek se v plné míře projeví až v průběhu následujícího roku, neboť dlužné pohledávky roku letošního poměrně výrazným způsobem ovlivnila nová splatnost nájemného, a to k 5. dni  běžného měsíce. Ačkoliv jsme tedy vyvinuli velkou snahu informovat členy družstva o nové splatnosti, provedli zápočty na vyrovnání nájemného z titulu nové splatnosti z vyúčtování služeb za rok 2014 a rozeslali velké množství upomínek, k 5.7. letošního roku jsme dosud evidovali 11%  členů družstva, kteří tuto splatnost dosud neakceptovali.

Chtěli bychom touto cestou také vyzvat všechny naše klienty, kteří se dostali do svízelné životní situace a mají dlužné pohledávky, ať se neprodleně obrátí na oddělení vymáhání pohledávek (p. Doležalová, tel. 596499144, e-mail: michaela.dolezalova@sbdhavirov.cz) a řeší tyto problémy dříve, než výše dluhu a zejména náklady na vymáhání přesáhnou únosnou míru.

Simona Komendová

ekonomická náměstkyně

Menu