Zákaz vstupu nepovolaným osobám na střechy domů

Zákaz vstupu nepovolaným osobám na střechy domů

Většina střešních plášťů domů ve správě Stavebního bytového družstva je již po provedené rekonstrukci. Ale každý střešní plášť vždy vyžaduje náležitou péči a údržbu. Jedná se většinou o kontrolu stavu střešního pláště, jeho vyčištění vč. odpadních vpustí, revize hromosvodného zařízení, seřízení anténního systému nebo kontrola technologických zařízení umístěných na střeše domu.

Při těchto prováděných kontrolách a udržovacích pracích je nutné dodržovat opatření, které zajistí náležitou bezpečnost osob, provádějících tyto činnosti. Dle současné legislativy za bezpečný provoz a práce na střešním plášti má odpovědnost vlastník nemovitosti.

Již od roku 2010 jsou při komplexních opravách domů nebo při větších opravách střech navrhována a realizována technická opatření tzv. záchytné systémy, která zaručují bezpečnost při provádění kontrol a udržovacích pracích. V minulém období byla většina výlezů na střechy uzamčena a označena štítkem „Nepovolaným osobám vstup zakázán“.

V současné době je připravován pokyn ředitele SBD Havířov, který zcela jasně upravuje podmínky pro všechny osoby, které jsou nebo budou pověřeny kontrolou nebo údržbou střešního pláště. Důsledným dodržováním bezpečnostních pravidel lze předejít mnohým pracovním úrazům, které mohou nastat při činnostech na střešních pláštích domů.

Ing. Jiří Jančar

Menu