Kontakty SBD Havířov

SBD Havířov ústředna
596 499 111

Datová schránka: 93ysmxb

Další kontakty zde.

Havarijní kontakty

Voda, topení, plyn
Byt a dům služby s.r.o.
725 358 011
725 367 212

Navazující opravy
Byt a dům služby s.r.o.
602 603 432

Elektro
BMA ELEKTROSERVIS s.r.o.
od 7:00 do 20:00 hod
604 288 147

Antény
Universal Telekomunikace s.r.o.
734 804 946
603 449 788

Výtahy
Středisko výtahů SBD Havířov
605 502 512

Nouzové otvírání dveří
604 288 147

Nabídka správy pro bytové domy


Více informací zde.

Reality

Vstup do Realitní kanceláře

 +420 602 602 090
 reality@sbdhavirov.cz

Aktuality

Aktiv předsedů

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 proběhl první z pěti plánovaných Aktivů předsedů výborů členských samospráv, a to pro samosprávy v působnosti OPS č. 1.

Kromě aktuálních informací o činnosti družstva a plnění rozhodnutí SD, se část programu věnovala přípravě Shromáždění Delegátů 27. května 2024, informacím k aktuálnímu stavu vyúčtování služeb za rok 2023 a výsledkům hospodaření družstva za rok 2023.

Aktivu se zúčastnilo 15 předsedů výborů samospráv.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivní přístup.

UPOZORNĚNÍ

Vážení,

v posledních dnech  (a to opakovaně) byly zaznamenány nabídky učiněné neznámými osobami jednající jménem Stavebního bytového družstva Havířov týkající se bezplatného servisu, seřízení oken a dveří, případně výměny kování, těsnění o jiných obdobných úkonů. Chceme Vás tímto upozornit, že Stavební bytové družstvo Havířov žádné takové subjekty za účelem cíleného oslovování uživatelů bytových jednotek nepověřil a že se jedná o individuální kroky těchto osob (subjektů).  Pokud si servis objednáte u takovéto společnosti, nemůžeme Vám zpětně proplatit fakturu ani účetní doklad hrazený v hotovosti. Jde pouze o Vaši individuální objednávku, tudíž i o Vaši úhradu.
Dále sdělujeme, že v případě jakékoliv potřeby servisu oken, se jedná o společnou část domu, proto doporučujeme obrátit se telefonicky nebo osobně na příslušnou Obvodní provozní správu a dohodnout servis s kompetentními zaměstnanci tohoto pracoviště. Pokud máte na domě výbor samosprávy, dohodněte se s předsedou výboru, který vystaví a přepošle žádanku emailem tomuto kontaktnímu místu. Zaměstnanci následně objednají řádný servis odborným smluvním partnerem družstva, přičemž úhrada vzniklých nákladů bude v tomto případě hrazena z tzv. “fondu oprav“. 

Děkujeme za pochopení.

 Provozní správa Stavebního bytového družstva Havířov

Den Země

Personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice technik energetik

Stavební bytové družstvo Havířov, správce 300 bytových domů ve statutárním městě Havířov vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

technik energetik

Více informací zde.

Pohled nového člena družstva na naše družstevní bydlení

Citace zápisu členské schůze:

 

O nás

9 951 bytů ve správě | 7 266 členů družstva

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.