Jak postupovat v případě úmrtí člena družstva

  1. nahlásit úmrtí:
  2. požádat o snížení záloh, ověření řádné platby a výše nájmu:
  3. potvrzení tržní hodnoty pro notáře:
  4. předložení Usnesení o ukončení pozůstalostního řízení:
    • útvar členských vztahů:          kontakty viz  bod 1)

Informace:

S dědicem, resp. nabyvatelem družstevního podílu bude uzavřena smlouva o nájmu ve lhůtě do 14 dnů od doručení pravomocného usnesení o ukončení pozůstalostního řízení, případně uzavřen s původním členem-nájemcem dodatek ke smlouvě o nájmu družstevní jednotky a budou upraveny měsíční zálohy.

další aktuality