1. Kontrolní komise:
  • kontroluje veškerou činnost družstva uvedenou v části II. těchto stanov,
  • projednává stížnosti členů,
  • předkládá písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva,
  • předkládá písemné stanovisko na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů,
  • upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky,
  • předkládá zprávy o své činnosti shromáždění delegátů.
 2. Kontrolní komise má 3 až 9 členů.
 3. Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
 4. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva.
 5. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů.
 6. Kontrolní komise jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Jednání svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
 8. Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.

Členové

Předseda kontrolní komise
JUDr. Miroslav Pastucha

Místopředseda kontrolní komise
Ing. Petr Křístek

Členové kontrolní komise
Mgr. Jan Hučín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu