Rozpis úhrad spojených s užíváním bytu – platby, zálohy na služby

Mohu žádat o změnu záloh telefonicky nebo prostřednictvím pošty či emailem formou  zaslaného požadavku?   

Prostřednictvím pošty či emailu ano, správci ale musíte prokázat v případě budoucího sporu mimo jakoukoli pochybnost, že žádost byla podána osobou oprávněnou.

 V lednu si navýším zálohy, správce resp. družstvo je k 1.7. při hromadné úpravě zase navýší? A můžu to nějak vyřešit?

Ano můžete , osobně  nebo emailem můžete požádat o úpravu záloh (případně o jejich další nenavyšování)  .

Jak si zřídit platbu prostřednictvím SIPO?

Emailem nebo osobně nahlásím spojovací číslo SIPO.

Chcete si nechat inkasovat nájem ze svého účtu v bance?  

Používání příkazu k inkasu je velmi rozšířené a pro plátce i příjemce pohodlné. Základním předpokladem je, že jste vlastníkem běžného účtu u ČS, a.s. (nebo máte právo disponovat s prostředky na účtu). Podstatou je sjednat si povolení k INKASU u České spořitelny a jen nahlásit své číslo účtu referentce nájemného na SBD Havířov.

Co je důležité při platbě nájmu, aby platba byla správně přiřazena k mé osobě?

Vždy zkontrolujte číslo účtu příjemce, tedy SBD Havířov a svůj variabilní symbol. Tyto údaje naleznete na každém předpisu plateb.    

Proč je variabilní symbol platby tak důležitý pro placení nájmu?   

Pokud platíte nájem a chcete mít jistotu, že Vaše platba bude na družstvu správně a rychle přiřazena, pak je velmi důležité, aby platba obsahovala jedinečný identifikátor – tímto identifikátorem je právě variabilní symbol. Naleznete ho na každém předpisu plateb, v levé části, a to pod číslem účtu.

Co dělat, když se vám vrátí platba za nájem na Váš účet nebo nedojde k inkasu z Vašeho účtu? 

Platbu musíte uhradit jednorázovým příkazem k úhradě a poslat na účet SBD Havířov 1478874/0300 a zadat správný variabilní symbol. V bance pak je zapotřebí zjistit příčinu neprovedeného inkasa.     

Neodešla mi platba nájmu z účtu, co mám dělat?

Vždy nejprve zkontrolujte výši disponibilní hotovosti na svém účtu a číslo účtu příjemce.

Odešla mi platba duplicitně.

Telefonicky nebo emailem požádejte o vrácení platby, nebo o započtení na následující období.

Kdy obdržím vyúčtování služeb?

Vyúčtování za předchozí kalendářní rok obdržíte do konce měsíce dubna stávajícího roku.

Kdy dostanu přeplatek vyúčtování?

Přeplatek vyplývající z vyúčtování služeb je splatný do konce sedmého kalendářního měsíce po uplynutí zúčtovacího období.

Chci zasílat přeplatky na účet.

Osobně nebo emailem nahlaste číslo účtu, na který chcete přeplatek poukázat. Nemusíte toto hlásit každý rok, pouze při změně banky či čísla účtu.

Měsíční platbu zasílám vyšší, než je stanovený předpis.

Osobně, emailem nebo telefonicky požádejte o vyplacení přeplatku na svůj účet. Tyto přeplatky nejsou zahrnuty v zálohách, tudíž se nepromítnou automaticky do ročního vyúčtování.

Jaká je splatnost měsíčních úhrad nájemného?

Úhrady nájemného a zálohy na služby se platí předem na každý měsíc, nejpozději však 5. den příslušného měsíce. Dnem splatnosti se rozumí připsání platby na účet SBD Havířov, složení hotovosti nebo provedení platby kartou v pokladně družstva .

další aktuality