Úplné znění Směrnice č.6/2013 – pravidla pro sestavování výše nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a nebytových prostor ve znění dodatků č.1/2015, č.2/2017, č.3/2019, č.4/2022

Zobrazit a stáhnout můžete zde.

 

další aktuality