Směrnice č.1/2020 – upravující zásady postupu při provádění udržovacích prací a změn staveb nebo jejich částí ve vlastnictví popř. správě SBD Havířov